Lớn lên cùng với cây cà phê bên những sườn đồi đất đỏ Tây Nguyên nên hiểu nỗi vất vả của bà con canh tác cây cà phê. Trước thực nạn cà phê pha trộn không đảm bảo chất lượng – vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cảm kết chỉ cung cấp loại cà phê rang mộc kích thước lớn và đồng đều, 100% hạt cà phê nhằm đảm bảo vị ngon tự nhiên của cà phê Việt Nam.