Để giúp khách hàng hiểu rõ và tin tưởng hơn vào tập thể Mayaca vẫn ngày đêm nỗ lực không ngừng để mang lại cho khách hàng những ly cà phê sạch và đậm đà nhất.

Rất cám ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ và đặt niềm tin vào gia đình Mayaca Coffee:

hinh-anh-mayaca-team

hinh-anh-mayaca-team-1

hinh-anh-mayaca-team-2

hinh-anh-mayaca-team-3

hinh-anh-mayaca-team-4

hinh-anh-mayaca-team-5

hinh-anh-mayaca-team-6

hinh-anh-mayaca-team-7

hinh-anh-mayaca-team-8

hinh-anh-mayaca-team-9

hinh-anh-mayaca-team-10

hinh-anh-mayaca-team-11

hinh-anh-mayaca-team-12

hinh-anh-mayaca-team-13

hinh-anh-mayaca-team-14

hinh-anh-mayaca-team-15

hinh-anh-mayaca-team-16

hinh-anh-mayaca-team-17

hinh-anh-mayaca-team-18

hinh-anh-mayaca-team-19

hinh-anh-mayaca-team-20

hinh-anh-mayaca-team-21

hinh-anh-mayaca-team-22

hinh-anh-mayaca-team-24

hinh-anh-mayaca-team-25

hinh-anh-mayaca-team-26

hinh-anh-mayaca-team-27

hinh-anh-mayaca-team-28

hinh-anh-mayaca-team-29

hinh-anh-mayaca-team-30

hinh-anh-mayaca-team-31

 

hinh-anh-mayaca-team-32

hinh-anh-mayaca-team-33

hinh-anh-mayaca-team-34

hinh-anh-mayaca-team-35

hinh-anh-mayaca-team-36

hinh-anh-mayaca-team-37

hinh-anh-mayaca-team-38

hinh-anh-mayaca-team-39

hinh-anh-mayaca-team-40

hinh-anh-mayaca-team-41

hinh-anh-mayaca-team-42

hinh-anh-mayaca-team-43

 

Updating…

Hình ảnh
5 (100%) 1 vote

Chat Live Facebook