CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH MTV Cà phê Mayaca
Địa chỉ: 53 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  0915 896 956
Email: info@mayacacoffee.com
Mã số thuế: 0401801078
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  447 / 2018 / ATTP-CNĐK
Ngày cấp: 06/11/2018
Nơi cấp:  Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

II. Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm Thành phần Thời hạn sử dụng Quy cách đóng gói Chất liệu bao bì
Cà phê E’ MaYaCa M3 Cà phê Robusta 70%, cà phê Robusta Culi 10%, cà phê Arabica 20% 12 tháng kể từ ngày sản xuất sản phẩm đóng gói với khối lượng 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg Sản phẩm được đóng gói trong bao bì giấy Kraft ( có bản công bố chất lượng giấy đi kèm)
Cà phê MaYaCa GI GOOD INSIDE Cà phê Arabica 40%, cà phê Robusta 60% 12 tháng kể từ ngày sản xuất sản phẩm đóng gói với khối lượng: 15g, 100g, 105g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg Sản phẩm được đóng gói trong bao bì giấy Kraft ( có bản công bố chất lượng giấy đi kèm)
Cà phê E’ MaYaCa M4 Cà phê Robusta 60%, cà phê Robusta Culi 10%, cà phê Arabica 30%. 12 tháng kể từ ngày sản xuất sản phẩm đóng gói với khối lượng: 15g, 100g, 105g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg Sản phẩm được đóng gói trong bao bì giấy Kraft ( có bản công bố chất lượng giấy đi kèm)
Cà phê E’ MaYaCa M5 Cà phê Arabica 100% 12 tháng kể từ ngày sản xuất sản phẩm đóng gói với khối lượng: 15g, 100g, 105g, 200g, 250g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg Sản phẩm được đóng gói trong bao bì giấy Kraft ( có bản công bố chất lượng giấy đi kèm)
hinh-anh-tu-cong-bo-sp-m3-mayaca hinh-anh-tu-cong-bo-sp-m4-mayaca
hinh-anh-tu-cong-bo-sp-m5-mayaca hinh-anh-tu-cong-bo-sp-gi-mayaca

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

– QCVN 8-1: 2011/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm đọc tố vi nấm trong thực phẩm

– Quyết định số 46/2007/ QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y Tế: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

– QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại trong thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2019
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

dong-dau-ban-tu-cong-bo-sp-mayaca

5/5 - (1 bình chọn)