UBND thành phố vừa có quyết định công nhận các sản phẩm đạt “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm 2019” – Danang Value 2019. Chứng nhận “Danang Value” nhằm tôn vinh những sản phẩm thương mại mang nét đặc trưng của Thành phố Đà Nẵng để khuyến khích các sản phẩm này phát triển, mở rộng thương mại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế.

ca-phe-mayaca-lot-top-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung-cua-da-nang

Cà phê MaYaCa lọt top 4 sản phẩm thương mại đặc trưng của Đà Nẵng năm 2019 – Danang Value 2019

Cụ thể, 4 sản phẩm bao gồm:

1. Nước mắm Nam Ô – Hương Làng Cổ thuộc Công ty TNHH Mắm Hồng Hương;

2. Bánh Khô mè Bà Liễu Mẹ của cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ

3. Mắm nhĩ Bình Minh do Hợp tác xã mắm Bình Minh sản xuất

4. Cà phê sạch MaYaCa (mã M3, M4, M5, GI) của Công ty TNHH Cà phê MaYaCa.

Đây là những sản phẩm mang ý nghĩa, nội dung thể hiện nét đặc trưng của thành phố như gắn liền các yếu tố lịch sử, văn hóa, di tích. Sản phẩm có sử dụng nguyên phụ liệu, chất liệu đặc trưng của Đà Nẵng.

nuoc-mam-nam-o-huong-lang-co

Nước mắm Nam Ô Hương Làng Cổ (Công ty TNHH mắm Hồng Hương)

Bên cạnh đó, các sản phẩm phải được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng hoặc có công đoạn sản xuất tại thành phố chiếm hơn 70% trong tổng giá trị cấu thành sản phẩm; sản phẩm thân thiện với môi trường; thời gian thành lập cơ sở sản xuất ít nhất là hai năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét chọn; có khả năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước, hướng đến xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội.​

banh-kho-me-ba-lieu-me

Sản phẩm Bánh khô mè Bà Liễu Mẹ trở thành sản phẩm “Danang Value” khi đang chuẩn bị xúc tiến những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên

Trước đó, từ năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt ban hành quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm thương mại được công nhận mang tính đặc trưng của Đà Nẵng được cấp Giấy chứng nhận (giá trị 5 năm); được sử dụng logo sản phẩm thương mại đặc trưng để quảng bá cho sản phẩm được công nhận; được quảng bá, giới thiệu miễn phí về sản phẩm trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, các trang thông tin điện tử của Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Ngoại vụ, trên các ấn phẩm xúc tiến thương mại.

mam-nhi-binh-minh

Mắm nhĩ Bình Minh do Hợp tác xã mắm Bình Minh sản xuất

Các sản phẩm sẽ được ưu tiên vay vốn ưu đãi của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng và các địa phương khác do thành phố tổ chức.

Tham khảo:

Báo Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-mang-tinh-dac-trung-nam-2019-140537.html

Thời báo Tài Chính Việt Nam: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-07-17/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-danang-value-nam-2019-89657.aspx

Tạp chí điện tử Nhà Đầu Tư: https://nhadautu.vn/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-mang-tinh-dac-trung-nam-2019-d40026.html

Báo Đà Nẵng: https://baodanang.vn/channel/5404/202007/cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung-cua-da-nang-nam-2019-3478055/

Báo Tài Nguyên Môi Trương: https://baotainguyenmoitruong.vn/da-nang-4-san-pham-thuong-mai-duoc-cong-nhan-mang-tinh-dac-trung-cua-thanh-pho-nam-2019-307237.html

Báo SGGP: https://www.sggp.org.vn/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-mang-tinh-dac-trung-nam-2019-673645.html

DRT Đà Nẵng: http://www.drt.danang.vn/chi_tiet-37401

Báo lao động: https://laodong.vn/kinh-te/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung-820118.ldo

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI: https://www.vcci.com.vn/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung

Bảo Vệ Pháp Luật: https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/cong-nhan-bon-san-pham-mang-tinh-dac-trung-cua-tp-da-nang-91376.html

Báo Gia Lai: https://baogialai.com.vn/channel/1725/202007/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung-5691153/

Tạp chí Doanh Nghiệp Thương Hiệu: http://doanhnghiepthuonghieu.vn/da-nang-cong-nhan-4-san-pham-thuong-mai-dac-trung.html

Chính quyền Đà Nẵng: https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=36508&_c=100000006

Báo Công An Đà Nẵng: http://cadn.com.vn/news/114_228166_cong-nhan-4-san-pham-mang-tinh-dac-trung-cua-da-nang.aspx

5/5 - (2 bình chọn)

5/5 - (2 bình chọn)