CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:

(V/v: Máy pha cà phê và máy xay cà phê)

 

  • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006;
  • Theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm … tại ………………………………………

 

BÊN MUA (BÊN A): ………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện Thoại: ………………………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………………………

 

BÊN BÁN (BÊN B) :             CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ MAYACA

Trụ sở chính:          53 Nguyễn Thị Thập, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại:              02363773789

Tài khoản số:        110 002 627 090

Tại:                           Viettin Bank – CN Đà Nẵng

Mã số thuế:         0401832340

Đại diện: Ông HỒ ĐỨC TIẾN      – Chức vụ: Giám Đốc

 

Sau khi thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hành máy pha cà phê và máy xay cà phê với các điều kiện và điều khoản như sau:

 

Điều 1: Đối tượng

Bên B có trách nhiệm bảo trì cho Bên A các thiết bị như sau:

SST TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
vnđ/Bộ/1năm
THÀNH TIỀN
1 …………………………… 1 …………..
2 …………………………… 1 …………..

 

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B

2.1 Trách Nhiệm

Duy trì hệ thống pha và máy xay cà phê hoạt động liên tục trong suốt thời gian làm việc của bên A, thời gian ngắt quãng của máy không quá 2 giờ; Thời gian làm việc của bên A: Từ 07:00 giờ sáng đến 18:00 giờ tất cả các ngày trong năm trừ thời gian công ty nghỉ tết, trước khi nghỉ tết bên B có trách nhiệm kiểm tra vệ sinh, và hướng dẫn lại cách xử lý những sự cố thường gặp cho nhân viên trực tết của bên A, việc hướng dẫn này được lập thành biên bản.

– Công việc được thực hiện như sau:

Hai tháng một lần, vào ….. ngày …. hằng tháng, bên B bố trí kỹ thuật làm tiến hành bảo dưỡng tại địa chỉ lắp đặt.

* Vệ sinh bên trong và bên ngoài máy xay

* Vệ sinh bên ngoài và bên trong máy pha

* Vệ sinh hệ thống lọc nước

* Hiệu chỉnh sai số độ mịn bột cà phê, lượng nước cà phê.

* Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động máy xay và máy pha, đưa ra giải pháp xử lý.

– Xử lý sự cố:

Đối với những sự cố thông thường xử lý qua hướng dẫn qua điện thoại, hoặc video

Đối với những lỗi bên A không tự  khắc phục được qua hướng dẫn, nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi để xử lý.

Thời gian nhân viên Bên B có mặt để giải quyết sự cố cho Bên A là trong giờ hành chính và chậm nhất là 60 phút tính từ thời điểm bên A yêu cầu (không tính thời gian ngoài giờ hành chính.

Đối với linh kiện bị hỏng: Sẽ đề xuất lên người phụ trách của bên A để bên A có quyết định thay thế, giá linh kiện mà bên B đề xuất sẽ là giá chung của thị trường; đối với trường hợp cần phải có thời gian sửa chữa lâu hơn 04 tiếng đồng hồ thì bên B dùng một máy khác thay thế trong thời gian chờ.

2.2 Quyền Lợi

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên A không thanh toán phí bảo hành đúng hẹn

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên A không hợp tác cử người tiếp nhận bảo hành, bảo dưỡng.

Điều 3: Quyền Lợi và Trách nhiệm của Bên A

3.1 Quyền lợi:

Bên A được chấm dứt phụ lục hợp đồng bất cứ lúc nào nếu không hài lòng;

Bên A được yêu cầu thay đổi kỹ thuật viên phù hợp hơn;

3.2 Trách nhiệm:

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định ở Điều 4 của phụ lục hợp đồng này;

Thanh toán đầy đủ cho Bên B các khoản phí phát sinh ngoài Hợp đồng như sửa chữa, thay thế linh kiện, thiết bị theo sự thỏa thuận giữa hai bên;

Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên của Bên B.

Điều 4: Thanh toán

Phương thức thanh toán: Thanh toán dứt điểm bằng tiền mặt 2 tháng 1 lần vào lúc 16:00 ngày 15 tính theo lịch tây.

Trong trường hợp kết thúc hợp đồng tự do: Bên A phải thanh toán cho bên B đúng số tiền mà bên B đã làm được cho đến thời điểm bên A thông báo chấm dứt hợp đồng.

Điều 5: Các điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng này;

Mọi thay đổi, bổ sung trong các điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận bằng văn bản và coi là phụ lục của hợp đồng;

Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên cùng bàn bạc tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác;

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

–  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………………… đến ngày …………………………

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký/ ghi rõ họ tên)                                         (ký/ ghi rõ họ tên)

5/5 - (6 bình chọn)