Nếu nghiên cứu về cà phê trên một trong những khía cạnh: kinh tế, sinh vật học, sản xuất, chế biến.. bạn sẽ bắt gặp một trong ba cái tên Specialty Coffee Association (SCA), World Coffee Research (WCR) và International Coffee Organization (ICO). Đây được xem như “tam trụ” của ngành cà phê thế giới, mỗi tổ chức có vai trò và tác động to lớn đến ngành cà phê trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Tổ chức Cà phê Quốc tế – International Coffee Organization (ICO)

Tổ chức Cà Phê Quốc tế (ICO) là tổ chức liên chính phủ (lớn và quan trọng nhất) về cà phê, với vai trò kết hợp xuất khẩu và nhập khẩu giữa chính phủ các nước để giải quyết những thách thức mà ngành cà phê thế giới phải đối mặt thông qua hợp tác quốc tế. Chính phủ các nước thành viên của ICO chiếm 98% sản lượng cà phê thế giới và 83% tiêu dùng thế giới.

Sự hình thành của ICO

Tổ chức Cà phê Quốc tế được thành lập vào năm 1963 tại London, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (UN) vì tầm quan trọng kinh tế lớn của cà phê. ICO điều hành Hiệp định về Cà phê Quốc tế (ICA), một công cụ quan trọng cho hợp tác phát triển.

Hội đồng Cà phê Quốc tế là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ICO và bao gồm các đại diện của mỗi Chính phủ thành viên. ICO họp vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm để thảo luận về các vấn đề cà phê, phê duyệt các văn kiện chiến lược và xem xét các khuyến nghị của các cơ quan tư vấn và ủy ban…

Vai trò, nhiệm vụ của ICO

Nhiệm vụ của Tổ chức Cà phê Quốc tế là củng cố ngành cà phê toàn cầu và thúc đẩy sự mở rộng bền vững của ngành cà phê, dựa trên yếu tố thị trường để cải thiện chất lượng sống của tất cả những người tham gia trong ngành cà phê.

ICO giúp đóng góp cho sự phát triển của một ngành cà phê thế giới bền vững và để giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển bằng cách:

Cho phép các chính phủ và khu vực tư nhân trao đổi quan điểm về các vấn đề cà phê, điều kiện và xu hướng thị trường, và điều phối chính sách trong các cuộc họp cấp cao
Phát triển và tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án có lợi cho nền kinh tế cà phê thế giới
Thúc đẩy sự minh bạch của thị trường bằng cách cung cấp một loạt các thống kê về ngành cà phê thế giới
Đẩy mạnh các chương trình đào tạo và thông tin để hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ liên quan đến cà phê
Khuyến khích phát triển các chiến lược để nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương và nông dân quy mô nhỏ
.v.v..

Hiệp hội Cà phê Đặc sản- Specialty Coffee Association (SCA)

Hiệp hội Cà phê Đặc sản – Specialty Coffee là tổ chức phi lợi nhuận tiên phong của ngành công nghiệp Specialty Coffee. Từ nông dân trồng cà phê đến baristas và các nhà rang xay, thành viên của SCA có mặt trên toàn cầu, bao gồm mọi mắc xích trong chuỗi giá trị từ cà phê. SCA hoạt động để truyền cảm hứng và mở rộng thương mại Specialty Coffee toàn cầu thông qua việc lãnh đạo trong các sự kiện, giáo dục và nghiên cứu.

Tiền thân và sự hợp nhất của SCA

Từ tháng 1 năm 2017, Specialty Coffee Association (SCA) là kết quả của sự hợp nhất hai tổ chức: Specialty Coffee Association of America (SCAA) – được thành lập vào năm 1982 và Hiệp hội Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) – được thành lập vào năm 1998.

SCA và hoạt động đào tạo

SCA có rất nhiều hoạt động liên quan đến nghiên cứu, truyền thông,.. Trong đó các chương trình đào tạo là một trong các hoạt động thiết yếu của SCA nhằm phát triển niềm đam mê và nâng cao kỹ năng của bất kỳ ai theo đuổi ngành công nghiệp Specialty Coffee. Được đào tạo bởi các huấn luyện viên SCA được ủy quyền (ASTs) trên toàn cầu các học viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế, trên mỗi khóa học bao gồm:

Introduction to Coffee (Giới thiệu về cà phê)
Barista Skills (Thợ pha chế)
Brewing (chiết xuất)
Green Coffee (cà phê tươi)
Sensory Skills (kỹ năng cảm quan)
Roasting (Kỹ năng rang)

Mỗi khóa học sẽ có 3 cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào mong muốn theo đuổi của người học từ Foundation (nền tảng) đến Intermediate (trung cấp) và Professional (chuyên nghiêp), tất nhiên, bạn phải trả phí từ 72 -325USD/mỗi khóa.

Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới – World Coffee Research (WCR)

Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới (WCR) là một chương trình nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận. Các tổ chức tham gia thành lập trực tiếp hoặc cung cấp nguồn quỹ đến từ 30 nhóm ngành công nghiệp cà phê trong đó có Specialty Coffee Association (SCA), Green Mountain Coffee Roasters , Peet Coffee & Tea , Counter Culture Coffee cùng với các nhà nhập khẩu cà phê…

Vai trò của WCR

Tính đến nay Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới đả cung cấp sự hỗ trợ tại 21 quốc gia trong ba khía cạnh: Tăng cường chất lượng cà phê, thúc đẩy việc canh tác hiệu quả hơn và cải thiện sinh kế của nông dân trong ngành cà phê. Để đạt được các mục đích trên WCR sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Bảo vệ & cải tiến nguồn giống cà phê
Tập trung vào bảo tồn, nghiên cứu và cải tiến gen cà phê để phát triển các giống cà phê mới, nhằm đảm bảo tương lai của cà phê. Vì các giống cà phê tốt nhất hiện nay có thể không phù hợp với những mối đe doạ về môi trường do biến đổi khái hậu, dịch bệnh và côn trùng. Đây cũng là một trong những chiến lược nền tảng của WCR.

Nâng cao chất lượng của chuỗi giá trị cà phê
Cung cấp giá trị cao hơn cho các nhà sản xuất cà phê lẩn người sử dụng. Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới sẽ hỗ trợ sự phát triển của thị trường Specialty Coffee cũng như sinh kế của nông dân thông qua hai hoạt động nghiên cứu chính: tìm hiểu về các đặc tính chất lượng trong hương vị cà phê ở cấp độ phân tử, Nghiên cứu hệ thống đánh giá cảm quan cho cà phê (Sensory Lexicon).

Ngoài ra, WCR còn tiến hành nhiều hoạt động liên quan như: Phòng chống dịch bệnh và côn trùng trên cà phê, Ứng phó trước biến đổi khí hậu, hỗ trợ tăng cường lợi nhuận cho nông dân…

ICO, SCA & WCR – Ba tổ chức trụ cột trong ngành cà phê