Đào tạo Barista – pha chế cà phê chuyên nghiệp

4 Tháng Năm 2016

Mayaca coffee nhận đào tạo Barista chuyên nghiệp tại Đà Nẵng.