NHỮNG MÁY PHA CÀ PHÊ KHUYÊN DÙNG
Thương hiệu
Tên máy
Công suất
Nuova Simonelli (Ý)  Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia II 1 group
100-150 ly/ngày
Nuova Simonelli (Ý)  Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia II 2 group
200-250 ly/ngày
Casadio (Ý)  Máy pha cà phê Casadio Undici A1
100-150 ly/ngày
Faema (Ý)  Máy pha cà phê Faema Auto E98
200-250 ly/ngày
Breville (úc)  Máy pha cà phê Breville 870
70 ly/ngày
Melita (Đức)  Máy pha cà phê Caffeo® Passione®
80 ly/ngày
IBERITAL  Máy pha cà phê Iberital Ib7 2 Group
200-250 ly/ngày
ROYAL  Máy pha cà phê Royal Synchro
120-150 ly/ngày
LA MARZOCCO  Máy pha cà phê La Marzocco Gs3 Mp/1g
150-180 ly/ngày
RANCILIO  Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 Usb
250-300 ly/ngày
BFC  Máy pha cà phê Bfc Delux 2g-M 
200-250 ly/ngày
BFC  Máy pha cà phê Bfc Galileo 2g/14/Pl
250-300 ly/ngày
Nuova Simonelli (Ý)  Máy pha cà phê Eagle Volumetric 2 Group
300-400ly/ngày
5/5 - (3 bình chọn)

5/5 - (3 bình chọn)