Mayaca Coffee chuyên rang và cung cấp cấp cà phê đặc sản Specialty Coffee & Fine Robusta Coffee đến từ các vùng nổi tiếng về cà phê đặc sản trên thế giới: Việt Nam, Ethiopian, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia,..

Cà phê đặc sản | Mayaca Fine Robusta

Cà phê đặc sản | Mayaca Fine Robusta

Cà phê đặc sản – Specialty coffee được chấm từ 80 điểm trở lên trên thang điểm 100 bởi người nếm cà phê được chứng nhận SCA – Specialty Coffee Association (Hiệp Hội Cà Phê Đặc Sản Quốc Tế) hoặc bởi Q Grader CQI – Coffee Quality Institute (Viện Chất lượng Cà phê) được cấp phép.

Cà phê đặc sản Mayaca là loại cà phê ở đỉnh cao chất lượng và khác biệt hoàn toàn với các loại cà phê khác vì cà phê đặc sản được trồng ở độ cao hoàn hảo, ở vùng đất tốt nhất, và sau đó được hái vào đúng thời điểm, và sơ chế thủ công. Tất cả điều này biến cà phê đặc sản thành loại cà phê thú vị và ngon nhất.

Xem bảng phân loại
CÀ PHÊ ĐẶC SẢN – BẢNG ĐIỂM LỚP Q

Điểm Xếp Loại Đặc sản Có/Không
90-100 Cà phê Đặc sản Nổi bật
85-89.99 Cà phê đặc sản tuyệt vời
80-84.99 Cà phê đặc sản rất ngon
> 80,0 Dưới Chất lượng đặc sản Không phải cà phê đặc sản